14. Co to są dane bilingowe?

Przy składaniu zamówień/rejestracji nowego konta, zobowiązani są Państwo do podania danych bilingowych (Dane płatnika) oraz ewentualnie danych do dostawy - jeśli są inne niż bilingowe.
Dane bilingowe – dane Klienta, w tym jego dane osobowe lub firmy, pozwalające poprawnie wystawić fakturę za za zakupione przedmioty, jeśli Klient zaznaczył opcję: Chcę otrzymać fakturę VAT

POWRÓT