© FERRO-MET 2021 | All Rights reserved

Copyright ©FERRO-MET 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wszystkie opisy, zdjęcia i grafika są autorstwa FERRO-MET  KOPIOWANIE ZABRONIONE. Na podstawie art. 1 ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83). Nie przestrzegający tych praw podlegają karze pozbawienia do 2 lat więzienia, ograniczenia wolności lub grzywny Na podstawie art.115 pkt 1. odpowiedzialność karna; Dz.U. 1994 r. Nr 24, poz. 83.