Dobór samozamykacza

POWRÓT

W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej obowiązują nas szczegółowe i precyzyjne przepisy dotyczące samozamykaczy drzwiowych. W celu określenia poszczególnych parametrów, ich dotyczących, europejska norma EN 1154 wprowadza klasyfikację w postaci tabeli z kodem 6-cyfrowym. Na zdjęciu powyżej widać przykład prawidłowego oznaczenia samozamykacza drzwiowego.

Należy dodać, że producent jest zobowiązany do trwałego oznaczenia znakiem CE, numerem certyfikatu oraz tabeli klasyfikującej. Oznaczenie to najczęściej jest wybijane lub malowane na korpusie samozamykacza. Oznakowanie przez naklejanie na różnych jego elementach certyfikatów może być mylące dla użytkownika i prowadzić do pomyłek.

Musimy się również liczyć ze sporą liczbą producentów, którzy nie uzyskali znaku CE na swoje produkty, a próbują je sprzedawać na obszarze naszego kraju. Należy zatem zaapelować do krajowych producentów drzwi, by bacznie się przypatrywali, jakich produktów używają i czy są one czytelnie i trwale oznakowane.

Oznaczenie 3–4 to możliwość płynnej regulacji siły poprzez śrubę, 3/4 – możliwość ustawienia samozamykacza na silę 3 lub 4 przez zmianę jego położenia na skrzydle drzwiowym.

Norma EN 1154 określa również minimalny i maksymalny moment zamykający dla poszczególnych sił oznaczonych wielkościami od 1 do 7. Nie należy wszak zapominać, jak dużej siły musimy użyć, aby drzwi otworzyć. Obraz starszej osoby lub małego dziecka, siłujących się z drzwiami przy próbie ich otwarcia, jest na naszych ulicach dość częsty.
Są już na naszym rynku dostępne technologie, które bardzo ułatwiają otwarcie dużych i cięż- kich drzwi, jak np. technologia cam action / easy open:

kolumny :                   
                                                       1          2          3          4           5          6

4 8

3

4

1 1 3

                                                                       schemat normy: EN 1154
Kolumna pierwsza - cyfra 4 oznacza, że samozamykacz został przebadany do kąta rozwarcia 180°. Cyfrą 3 Oznacza badanie w zakresie od 105° do zera. Często dotyczy to samozamykaczy z szyną ślizgową, w których konstrukcja nie pozwala na otwarcie do kąta 180°.

Kolumna druga - cyfra 8 oznacza, że samozamykacz został poddany próbie 500 tys. cykli pełnego otwarcia i zamknięcia w zakresach podanych w kolumnie 1 i zachował swoje parametry.

Kolumna trzecia - oznaczenie siły samozamykacza wg EN 1154. Cyfry 3 i 4, oznaczają możliwość ustawienia siły 3 lub 4. Poniżej są podane podstawowe informacje dotyczące oznaczenia siły wg EN-PN 1154.

WIELKOŚĆ ZALECANA SZEROKOŚĆ
SKRZYDŁA [MM]
MASA  [KG]
1 DO 750 DO 20
2 DO 850 DO 40
3 DO 950 DO 60
4 DO 1100 DO 80
5 DO 1250 DO 100
6 DO 1400 DO 120
7 DO 1600 DO 160

Siły 1 i 2 nie mogą być używane wraz z drzwiami przeciwpożarowymi (są za małe).

Kolumna czwarta – bardzo ważna dla producentów drzwi o odporności ogniowej: Cyfra 0 to oznaczenie, że samozamykacz nie może być zastosowany w zespołach drzwi przeciwpożarowych lub dymoszczelnych. Cyfra 1 oznacza dopuszczenie do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych.

Kolumna piąta: Podstawowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania. Określa się tylko klasę 1.

Kolumna szósta: odporność na korozję. Wyróżniamy pięć klas tej odporności:
0 – odporność nieokreślona,
1– niska,
2 – średnia,
3 – wysoka,
4 – bardzo wysoka.

Ważnym elementem prawidłowego działania samozamykacza drzwiowego jest jego zachowanie przy niskich temperaturach. Norma EN 1154 określa precyzyjnie, o ile może się zwiększyć czas zamykania drzwi w przypadku obniżenia temperatury. Czas zamykania ustawiony w temperaturze otoczenia 20°C na 5 sekund od kąta 90˚ do zera może ulec zwiększeniu do 25 sekund przy temperaturze –15°C.

Jest to dość dużo, jeśli weźmiemy pod uwagę nasze warunki klimatyczne. Należy zatem, wybierając samozamykacz, kierować się deklaracją producenta o zastosowaniu technologii termoza worów. Pozwala ona na utrzymanie prawie stałego czasu zamknięcia drzwi (kompensacja zmian lepkości oleju) w zakresie temperatur pracy od –15°C do 40°C.

Dobierając samozamykacz do drzwi zewnętrznych otwieranych na zewnątrz, należy pamiętać o możliwości działania takiego czynnika atmosferycznego, jak wiatr. Silny wiatr oddziałując na otwierane skrzydło może spowodować zniszczenie drzwi lub zawiasów albo rozbić szkło wypełniające skrzydło, czy nawet elewację budynku. Aby temu zapobiec, należy dobrać samozamykacz z funkcją hydraulicznego, regulowanego tłumienia otwierania. Funkcja ta pozwala na ograniczenie prędkości otwierającego się skrzydła drzwi w zakresie powyżej 70°.

Coraz bardziej istotnym parametrem przy doborze samozamykaczy dla obiektów o podwyższonym standardzie jest ich wygląd. Często inwestorzy decydują się na zastosowanie samo zamykaczy z szyną, które dużo lepiej wyglądają na estetycznych drzwiach.
Należy jednak pamiętać, że samozamykacze z szyną ślizgową podlegają takiemu samemu programowi badań w celu spełnienia normy EN 1154 i uzyskania znaku CE.
Aprobaty EN 1154 dla samozamykaczy ramieniowych nie są wiążące dla tych samych samozamykaczy z szyną ślizgową. Niedopuszczalne jest zatem wprowadzanie w rynek zestawów poprzez łączenie samozamykaczy ramieniowych i szyn ślizgowych, które nie mają aprobat EN 1154 na taki układ.

Norma EN 1154 doskonale reguluje wszystkie parametry dotyczące samozamykaczy drzwiowych. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że wszyscy producenci samozamykaczy, obecni na polskim rynku, w jednakowym stopniu będą się do niej stosować. Ponieważ wybór rodzaju używanych okuć należy do producentów drzwi, mamy nadzieję, że będą oni dokładnie weryfikowali swoich dostawców i ich produkty pod względem zgodności z normą EN 1154 oraz znakiem CE.

źródło: dorma.pl


POWRÓT